O tepelných čerpadlech

O tepelných čerpadlech

Základní informace o tepelných čerpadlech

Princip tepelného čerpadla lze přirovnat k principu chladničky, která odebírá teplo potravinám a tímto odebraným teplem v podstatě vytápí místnost, kde je umístněna. V případě tepelného čerpadla se teplo získává z okolního prostředí, kde je ho na rozdíl od potravin v ledničce neomezené množství.

Jak tepelné čerpadlo funguje?

Tepelné čerpadlo odnímá teplo z okolí vytápěného objektu (vzduchu, země nebo vody) a převádí ho na vyšší teplotní hladinu použitelnou pro vytápění a ohřev teplé vody. Převod tepla na vyšší teplotní hladinu je možný díky stlačení par chladiva v kompresoru, při kterém dojde k jeho zahřátí. Je to stejný princip, jako když pumpičkou foukáte kolo. Vzduch i pumpička se při stlačování vzduchu výrazně zahřejí.

Tepelné čerpadlo dokáže tohoto principu skvěle využít a získat tak zdarma teplo z okolí. Jak ale získat teplo z místa, kde je zima? Ještě více to místo ochladit a tím mu teplo odebrat. Díky tomuto principu může tepelné čerpadlo získat teplo i ze vzduchu, který má teplotu - 20°C. Získávání tepla z takto nízkých teplot je o něco méně efektivní, ale pořád ještě výhodné.

Proč si vybrat tepelné čerpadlo

Nebojte se vyšší pořizovací ceny

Pořízení tepelného čerpadla představuje nemalou investici. Jedná se však o investici, s poměrně rychlou návratností. Na vytápění a ohřevu teplé užitkové vody můžete ušetřit až 80 % nákladů (v závislosti na současném způsobu vytápění).

Tepelné čerpadlo tedy může snížit měsíční náklady na vytápění v běžném rodinném domě z 3.000,- Kč na 800,- Kč. V případě ceny pořízení tepelného čerpadla ve výši 120.000,-Kč tak činí doba návratnosti 5 let.

Druhy tepelných čerpadel

Tepelné čerpadlo vzduch/voda.

Tepelná čerpadla se systémem vzduch - voda využívají tepelnou energii obsaženou v okolním vzduchu.

Tato čerpadla jsou určena pro venkovní umístění a je možné je připojit na existující topný systém s radiátory.

Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch.

Správná ventilace je spolu se zcela hygienicky nezávadným vzduchem uvnitř budovy základním požadavkem pro zdravé prostředí. Při řízeném větrání využívá čerpadlo tepelnou energii obsaženou ve ventilovaném (odpadním) vzduchu z místností uvnitř budovy.

Pro vytápění je tedy zužitkováno teplo generované otopným systémem, osobami, spotřebiči, světelnými zdroji apod.

Tepelné čerpadlo země/voda.

Nejúspornější tepelná čerpadla

Geotermální (hlubinný) vrt.

Tepelná energie obsažena v zemi je získávána z geotermální podpovrchové vrstvy.

Plošný kolektor.

Zdrojem tepla je povrchová vrstva půdy, z níž se teplo získává za pomoci plošných kolektorů uložených v hloubce 1,2 - 1,5 metrů pod povrchem..

Tepelné čerpadlo voda/voda popř. země/voda – vodní plocha.

Nejúspornější tepelná čerpadla stejně jako čerpadla odebírající teplo ze země. Jako zdroj tepla využívají energii obsaženou ve vodě.

Tepelné čerpadlo odebírá teplo ze spodní nebo z geotermální vody. Voda je obvykle čerpána ze studny do výměníku tepelného čerpadla a následně vrácena zpět do země. Tepelná čerpadla voda/voda dokážou také využít odpadní teplo z technologických procesů. Jako zdroj tepla může být rovněž využito dno řeky, rybníka, jezírka nebo jiné vodní plochy.

Náš specialista Vám rád pomůže a poradí.

Zavolejte nám na tel. 724 062 730, nebo napište na zelena@pavelek.cz