Proč si pořídit fotovoltaickou elektrárnu

Modelový příklad fotovoltaické elektrárny

Výchozí parametry pro modelový příklad:

Čtyřčlenná domácnost, v Moravskoslezském kraji, příprava pokrmů na/v elektrických spotřebičích, vytápění a ohřev vody pomocí tepelného čerpadla vzduch-voda, celková vytápěná plocha 200 m², dům disponuje klimatizační jednotkou, možnost umístění panelů na sedlovou střechu orientovanou na jih.

Roční spotřeba elektrické energie dle skutečné spotřeby v posledních letech: 10 MWh

Navrhovaná elektrárna:

Výkon FVE 9,75 kWp
Celková kapacita baterií 10,70 kWh
10300

energie vyrobená fotovoltaikou za rok v kWh

6180

energie z fotovoltaiky využita v budově za rok v kWh

4120

přebytky energie prodané do sítě za rok v kWh

8900

ušetřené emise CO2 za rok v kg

Odhad pořizovací ceny:

Odhadovaná cena fotovoltaické elektrárny 550 000 Kč
Výše dotace pro MS kraj 225 500 Kč
Odhad ceny po odečtení dotace 324 500 Kč

Odhad prosté návratnosti vlastní investice do fotovoltaické elektrárny
Výpočet prosté návratnosti investice do fotovoltaické elektrárny JE POUZE ORIENTAČNÍ. Vzhledem k současné situaci na trhu s energiemi nelze odhadnout ceny dodavatelů v budoucích letech, stejně jako jiné faktory (počasí, míru inflace atd.).

*Parametry pro výpočet:

Dlouhodobá cena elektřiny odebrané ze sítě (D02d) 5,0 Kč / kWh
Dlouhodobá výkupní cena elektřiny z FV elektrárny (prodej do sítě) 0,9 Kč / kWh
Podíl vlastní spotřeby na vyrobené elektřině 60,0 %
Maximální roční úbytek výkonu FV elektrárny -0,4 %
Předpokládaný budoucí růst ceny elektřiny 5,0 % rošně

8 let

*návratnost investice (po odečtení dotace) dle zadaných parametrů

Návratnost fotovoltaické elektrárny

Dotace až 225 500 Kč

Dotace na fotovoltaické systémy dosahuje výše až 225 500 Kč:

Základní dotace na pořízení: až 200 000 Kč

Jednoduché fotovoltaické systémy bez baterií o výkonu od 2 kWp až 10 kWp:
- systém o výkonu 2 kWp má nárok na dotaci 40 000 Kč,
- každý další nainstalovaný 1 kWp výkonu znamená navýšení dotace o 10 000 Kč,
- maximální výše dotace je 120 000 Kč u systému s výkonem 10kWp.

Fotovoltaické systémy s baterií o výkonu od 2 kWp až 10 kWp:
- systém o výkonu 2 kWp má nárok na dotaci 60 000 Kč
- každý další nainstalovaný 1 kWp výkonu znamená navýšení dotace o 10 000 Kč
- u systémů s bateriemi je připočítávána „dotace na baterie“ kde je za každou 1 kWh kapacity baterie připočítáváno 10 000 Kč (kapacita baterie musí odpovídat výkonu elektrárny)
- maximální výše dotace je 200 000 Kč u systému s výkonem 10 kWp a kapacitou baterie 10 kWh

Příspěvek na vypracování projektové dokumentace: 5 000 Kč
- Žadatel má nárok na jednorázový příspěvek 5 000 Kč na vypracování projektové dokumentace.

Navýšení pro znevýhodněné kraje: až 20 500 Kč
- tzv. znevýhodněné kraje, tj. Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký kraj, mají dotaci navýšenou o 10 %
- u maximální dotace 205 000 Kč je tedy navýšení 20 500 Kč

Nová zelená úsporám

Náš specialista Vám rád pomůže a poradí.

Zavolejte nám na tel. 724 062 730, nebo napište na zelena@pavelek.cz