Fotovoltaické a solární systémy

Typy fotovoltaických elektráren

Fotovoltaika šetří Vaše peníze i životní prostředí

Využitím schopnosti přeměnit sluneční energii na energii elektrickou je možné zajistit energetickou soběstačnost.

Velmi zjednodušeně lze říct, že 1 kWp (foneticky: kilo watt pík) vyrobí na našem území zhruba 1 MWh elektřiny. Při současně zastropovaných cenách českou vládou (2023) se tedy jedná o 6050,- Kč vč. DPH. Domy s vytápěním za využití elektrické energie (přímotop, tepelné čerpadlo) mají vyšší spotřebu elektrické energie, ale i přesto platí, že lze tímto zařízením zajistit soběstačnost objektu.

Sluneční energie je obnovitelným zdrojem, který při svém provozu neprodukuje žádné emise znečisťujících látek ani oxid uhličitý a tím šetří naše životní prostředí. Není ani problém s recyklací použitých fotovoltaických panelů. Panely obsahují křemíkové polovodiče, hliníkové rámy, plastový podklad a krycí vysoce propustné sklo. Recyklace křemíkových fotovoltaických panelů je tedy zcela zvládnutá disciplína a dosažitelná míra recyklace materiálů z FV panelů činí úctyhodných 90% až 96%.

Základní typy fotovoltaických elektráren

GRID ON

SÍŤOVÝ SYSTÉM

SYSTÉM JE PROPOJEN S ROZVODNOU ELEKTRICKOU SÍTÍ

Přebytek energie je odesílán do sítě a v případě nedostatku je síť opět využita

HYBRID ON

HYBRIDNÍ SYSTÉM

SYSTÉM JE PROPOJEN S ROZVODNOU ELEKTRICKOU SÍTÍ

Přebytek energie je ukládán do baterií a v případě jejího nedostatku je využita síť

GRID OFF

OSTROVNÍ SYSTÉM

SYSTÉM NENÍ PROPOJEN S ROZVODNOU ELEKTRICKOU SÍTÍ

Přebytek energie je ukládán do baterií a nedostatek je řešen elektrocentrálou

Princip fungování fotovoltaické elektrárny

Sluneční záření dopadá na fotovoltaické panely, které vyrobí stejnosměrný proud a poté ve střídači dojde k přeměně na střídavou elektřinu, která jde do rozvaděče.

Dále záleží na spuštěných spotřebičích, které si vezmou elektřinu v požadovaném objemu. Pokud se elektřiny vyrobí málo, zbývající objem se doplní ze sítě. V případě, že je elektřiny vyrobeno více, elektřina se akumuluje do ohřevu teplé vody nebo do baterií. Výhoda bateriových systémů spočívá v ukládání vyrobené energie přes den, kdy výkon elektrárny je nejvyšší, ale spotřeby domácnosti nedosahují svého maxima. Akumulovaná energie se následně spotřebuje večer nebo brzo ráno.

Fotovoltaickou elektrárnu (zkráceně FVE) můžete postavit na střeše svého rodinného domu, chaty, výrobní haly apod.

Dle způsobu dodávky energie do elektrorozvodné sítě pak rozlišujeme tyto základní způsoby:
• Síťová FVE (Grid-on)
• Hybridní FVE (HFVE) (s baterií)
• Ostrovní FVE (bez připojení na elektrorozvodnou síť - tzv. Grid-off)

Náš specialista Vám rád pomůže a poradí.

Zavolejte nám na tel. 731 448 428, nebo napište na solar@pavelek.cz